Een betrouwbare partner 

CiC Tennis Academy is al vijftien jaar een betrouwbare partner voor verenigingen door heel Nederland. Als tennisschool verzorgen wij met klassieke clubtrainers tennislessen en ondersteunen wij bij ledenwerving, technisch management en sponsoring. Een volledig gediplomeerd en bijgeschoold lerarenteam, een vaste lesmethode en een professionele helpdesk vormen de basis van onze dienstverlening. Ons team stimuleert, adviseert en verbindt iedereen op het park en werkt op deze manier aan het succes van uw vereniging. Wij zijn er trots op dat wij bij het merendeel van onze tennisverenigingen al meer dan 10 jaar werkzaam zijn. 

Wat kunt u van ons verwachten:


Leraren, lessen en trainingen

 • Betrouwbare clubleraren
 • Een uniforme lesmethode met seizoen plan
 • Een uitgebreid cursusmenu voor elk tennisniveau (van beginner tot niveau 1 speler)
 • Uitvoering en ondersteuning van het KNLTB Tennis Kids lesprogramma


Administratie

 • Een helpdesk met volledige telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na lesuren
 • Een online live inschrijfprogramma voor tennislessen indien gewenst
 • Een persoonlijke benadering bij indeling van de tennislessen (direct hulp en advies door medewerkers van de CiC helpdesk)
 • Zorgvuldige indeling van lesgroepen


Lesmethode

 • Trainen geschiedt op basis van de viereenheid van professionele training: ‘technisch-tactisch-fysiek-mentaal’.
 • In iedere lescyclus zijn er meetmomenten, op basis van de gedachte: ‘meten is weten’.
 • Elke leraar gebruikt ondersteunende didactische middelen waaronder beeldmateriaal en andere hulpmiddelen
 • Uitgangspunt is het individu; de leerling wordt als unieke tennisser benaderd.
 • volledige integratie van het KNLTB tenniskids en jeugdlessen programma


Juridische en bestuurlijke zaken

 • Dienstverlening op basis van overeenkomst van opdracht (met dienstverlenings-plan)
 • De tennisleraren zijn  in loondienst bij CiC group (ter voorkoming van ongewenste fiscale gevolgen voor uw vereniging)
 • Continuïteit blijft gewaarborgd door vervanger bij ziekte en ongevallen en doorstroom met uniformiteit bij vertrek van leraren
 • Een CiC contactpersoon als aanspreekpunt voor bestuurlijke zaken en beleid
   

Extra activiteiten

 • Actieve ondersteuning bij ledenwerving en ledenbehoud (aantoonbaar succes bij andere verenigingen)
 • Een leerling volgsysteem en het structureel bijhouden van aanwezigheid lessers
 • Structurele enquêtes na iedere lescyclus
 • All-in advies en ondersteuning bij technisch beleid
 • Een gratis jaarlijkse clinic
 • Verschillende mogelijkheden tot sponsoring
 • Pro-actieve sponsorwerving mogelijk (aantoonbaar succes bij andere verenigingen)
 • Tenniskampen 
   

Algemeen

 • Marktconforme prijzen lesgeld
 • Bewezen jarenlang trackrecord bij veel verenigingen
 • Enthousiaste medewerkers met een tennishart